Για καλύτερη πλοήγηση ρυθμίστε την ανάλυση της οθόνης σας στα 1024x768 pixels.
The site is best viewed in a 1024 x 768 screen resolution.
Εάν βλέπετε τον κινούμενο κύκλο πιο πάνω μπορείτε να δείτε το site αμέσως.
Αλλιώς κάντε download δωρεάν τον τελευταίο flash player απο την Macromedia.
If you can see the animated circle above you can enter the site immediately.
Otherwise download for free the latest flash player from Macromedia.